OUG 115/2023, a adus si modificari la un act normativ mai vechiut (OUG 41/2022) care reglementa procedura de monitorizare fiscala a transporturilor rutiere.

In esenta, anumite persoane desemnate prin art. 8 si 8^1 din OUG 41/2022, trebuie sa declare in sistemul RO e-Transport anumite date legate de transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat si de bunuri in regim intracomunitar sau international.

Ar fi foarte util sa verificati incidenta acestui act normativ asupra activitatii dvs., caci nu doar transportatorii au obligatii ci si destinatarii sau expeditorii de bunuri.

Procedura tehnica de declarare este prevazuta de Procedura fara numar aprobata prin OPANAF 2.545/2022, publicata in M. Of. Nr. 1264/29.12.2022. Ar fi foarte util sa o procurati si sa o studiati caci de la 1 ianuarie 2023 au inceput amenzile, amenzi care se actualizeaza la 1 iulie 2024.

De asemenea, trebuie sa stiti ca intreaga operatiune se deruleaza prin intermediul SPV (Spatiului Privat Virtual) al firmei. Daca nu aveti, sa va faceti!

Eu doar am sa redau mai jos cine trebuie sa declare si care sunt amenzile.

OUG 41/2022

Extras:

“Art. 8

(1)Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a)destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b)beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c)furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d)depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

e)operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;

f)prestatorului de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

g)beneficiarului din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

h)clientului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;

i)furnizorului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Art. 81

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul internaţional de bunuri revine următorilor utilizatori:

a)destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b)beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;

c)furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

d)depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Art. 13 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi (4);

b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1 ), (1^3 ) şi (2), art. 11 alin. (3) şi art. 12;

d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 10.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Nota Bene: Art. 13 a intrat in vigoare la 01.01.2023 iar la 01.07.2024 se inlocuieste cu art. 13^1.

Art. 13^1 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (2) şi (4);

b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1 ), (1^3 ) şi (2), art. 11 alin. (3) şi art. 12;

d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 8^3 şi art. 10 alin. (1); e) nerespectarea de către operatorul de transport a prevederilor art. 8^2 .

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. (la data 01-iul-2024 Art. 13 completat de Art. 74, punctul 21. din capitolul III din Ordonanta urgenta 115/2023 )”

Asadar nu doar RO e-factura ne va da dureri de cap …

Un an Nou Fericit!

Exp. Cont. Maria Georgescu