Intrebarea este malefica iar raspunsul asijderea. Incet, incet, Fiscul retrage acele portite de evaziune legala si priveste afacerile la modul global.

Astfel, potrivit art. 47 alin. 1^1 din Codul Fiscal astfel cum a fost modificat prin OUG 115/2023, limita de 500.000 euro vizeaza INTREGUL VENIT REALIZAT PE AFACEREA GLOBALA a investitorului.

(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile  intreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

In acest sens, exista prevederile art. 4^4 din legea 346/2004 care definesc intreprinderile legate (al caror venit cumulat trebuie sa fie sub 500.000 euro):

Art. 44

(1)Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b)o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d)o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

(2)Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

(3)Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42.

(4)Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.

(5)O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Asadar, pentru a fi siguri ca puteti sa platiti impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asigurati-va ca firmele pe care le controlati, si care pot avea caracterul de intreprinderi legate, au o cifra de afaceri de sub 500.000 euro la 31.12.2023.

Este bine sa intelegeti ca lipsa acestui criteriu va genera impozitul pe profit pentru TOATE firmele Dvs.

Exp. Cont. Maria Georgescu