A venit si 1 iunie, data de la care se limiteaza si se adauga anumite facilitati acordate angajatorilor in vederea diminuarii impactului economic si social asupra angajatilor. OUG 92/2020 reglementeaza atat prelungirea indemnizatiilor de „somaj tehnic” cat si inlocuirea acestora cu un sprijin temporar acordat angajatorilor.

Sa incepem cu ce era inainte:

Indemnizatiile de „somaj tehnic”:

Reglementate initial prin OUG 30/2020 (art. XI si XV cu modificarile si completarile ulterioare) si ulterior prelungite prin OUG 70/2020 (art. 1 alin. 1) aceste indemnizatii acordate salariatilor carora li s-au suspendat contractele individuale de munca, se vor acorda in continuare „pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii in conditiile Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19” iar durata de acordare a acestor indemnizatii „se prelungeste si dupa 31 mai 2020, pana la ridicarea acestor restrictii.” (art. X din OUG 92/2020)

Asadar, conditia esentiala este ca in domeniul de activitate al angajatilor ce au avut contracte de munca suspendate conform art. 52 alin (1) lit. c) Codul muncii, sa fie mentinute restrictii in conditiile Legii 55/2020 cu completarile ulterioare.

Pentru ca OUG 92/2020 nu defineste aceasta terminologie de restrictie, va trebui sa identificam caracterul de restrictie a masurilor impuse in baza Legii 55/2020 intrucat legea in sine doar creeaza cadrul legal de impunere al restrictiilor, acestea urmand a fi impuse fie prin hotararea de guvern ce reglementeaza starea de alerta, fie prin ordinele de ministru care reglementeaza conditiile in care anumite activitati se pot desfasura.

Cum niciunul din aceste criterii nu este foarte bine determinat de actele in vigoare, ramane la lumina si priceperea contribuabilului angajator si al avocatului sau sa determine daca activitatea angajatorului se include in cadrul activitatilor afectate de restrictii in baza Legii 55/2020.

Cat despre acordarea in sine a indemnizatiei, ramane la lumina si priceperea Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sa admita sau sa respinga cererile angajatorilor.

Modalitatea tehnica de solicitare si de acordare a acestor indemnizatii nu a fost modificata inca, astfel incat vom ramane pe vechile proceduri.

 

Un sprijin nou intervenit de la 1 iunie, marcheaza reluarea activitatilor economice si vine CA ALTERNATIVA la indemnizatia despre care am vorbit mai sus, angajatorul avand posibilitatea SA OPTEZE intre indemnizatia de „somaj tehnic” si ajutorul despre care vom vorbi in continuare (art. I alin. 4 din OUG 92/2020).

Acest sprijin consta in „decontarea unei parti din salariu” pentru o durata de trei luni, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, „reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare”.

Conditiile necesare acordarii acestui sprijin sunt:

 1. Angajatii trebuie sa fi avut in prealabil suspendat contractul individual de munca potrivit art. 52 alin. 1 lit. c) pe perioada starii de urgenta/alerta pentru o durata de cel putin 15 zile.
 2. Sa se reia plata integrala a salariilor salariatilor pentru care angajatorul solicita acordarea acestui sprijin (art. II alin. 2 prima teza);
 3. In perioada 1 – 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt raportate veniturile salariale, angajatorii depun prin mijloace electronice o cerere, o declaratie pe proprie raspundere, si lista persoanelor pentru care solicita sprijinul potrivit regulilor ce vor fi stabilite de ANOFM in 5 zile de la data de 01.06.2020 (art. II alin. 2 teza a doua);
 4. Angajatorii trebuie sa faca dovada indeplinirii „obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii” anterior momentului formularii cererii de acordare a sprijinului, respectiv sa faca dovada achitarii salariilor, a depunerii declaratiilor aferente si a platii tuturor impozitelor si contributiilor aferente salariilor achitate. Nu sunt avute in vedere restantele la aceste impozite si contributii, dar este recomandat ca in dovada platii sa se mentioneze luna pentru care se platesc aceste impozite/contributii.
 5. Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de serviciu ale salariatilor pentru care primesc acest sprijin pana la data de 31.12.2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Nu este incalcata aceasta obligatie daca incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului (art. I alin. 6).

 

Un al doilea nou stimulent acordat angajatorilor il reprezinta acordarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru angajatorii care angajeaza incepand cu data de 1 iunie 2020 si pana la 31.12.2020, pe o durata de 12 luni, urmatoarele categorii de persoane:

 1. „persoane în vârstă de peste 50 de ani”
  1. ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă, sau a stării de alertă şi sunt
  2. înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
 2. „persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă”
 3. „cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere”.

Conditiile cumulative necesare acordarii acestui sprijin sunt:

 • Angajarile sa fie efectuate in perioada 01.06.2020 – 31.12.2020;
 • Contractele de munca trebuie sa fie incheiate cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata;
 • Angajatorii mentin raporturile de munca pentru o perioada de minim 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni de acordare a sprijinului.

Procedura de acordare a acestui ultim tip de sprijin se reglementeaza prin ordin al ANOFM in termen de 5 zile de la data de 01.06.2020.

NU SE ACORDA cele doua forme de sprijin noi angajatorilor care se afla, la data solicitarii, in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

NU POT FI CUMULATE aceste forme de sprijin noi cu subventiile pentru angajatii pentru care angajatorii au incheiat cu AJOFM contracte sau conventii potrivit Legii 76/2002:

 • Art. 80 – cu absolventii unor institutii de invatamant sau persoane cu handicap;
 • Art. 85 – someri peste 45, parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale;
 • Art. 93^4 – tineri cu risc de marginalizare sociala prevazuti de art. % pct. IV^3 din Legea 76/2002.

In cazul nerespectarii termenelor de mentinere ale contractelor individuale de munca si incetarea acestora pentru motivele prevazute de:

 • art. 55 lit. b) – acordul partilor,
 • art. 56 alin 1 lit. d) – nulitatea contractului de munca,
 • art. 56 alin. 1 lit. e) – reintegrarea salariatului in functia ocupata,
 • art. 65 – desfiintarea locului de munca,

din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa restituie toate sumele primite cu titlu de sprijin la care se va adauga dobanda de referinta a BNR in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca.

In aplicarea masurilor prevazute de OUG 30/2020 cu modificarile si completarile ulterioare se va emite un ordin al ministrului muncii si protectiei sociale dar … nu se stie cand … (art. IX din OUG 92/2020).

Asadar, in mare cam acesta este ajutorul dat de Guvern pentru intreaga harababura creata de pandemia isterica COVID – 19.

 

Sa aveti o saptamana minunata.

Ec. Maria-Magdalena Georgescu – Expert Contabil

Av. Mihai Georgescu