Asadar, dupa multe vederi si revederi, a iesit si OUG 37/2020 care reglementeaza modul in care pot fi acordate facilitati de amanare la plata a ratelor de credit/leasing. In concluzie, amanarea este posibila dar … nu obligatorie.

Continutul facilitatii:

Art. 2

(1)Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

(2)Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.”

Art. 4

(1)Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.”

Prin urmare, se legalizeaza anatocismul bancar, in sensul ca dobanda pentru perioada suspendarii va produce dobanda prin includerea acesteia in capital.

Exceptie fac contractele de credit ipotecar a persoanelor fizice, unde dobanda nu se include in capital, se constituie ca o creanta separata si nu produce alta dobanda.

Conditii de initiere a procedurii:

  • Asa cum se vede mai sus, prima conditie este … cererea debitorului.
  • A doua conditie este neajungerea la maturitate a creditului sau nedeclararea scadenta a acestuia anterior intrarii in vigoare a ordonantei.
  • A treia conditie este lipsa oricaror restante sau achitarea tuturor restantelor pana la data solicitarii de amanare.

Conditii de acordare a facilitatii:

Art. 2

….

(6)Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

“Art. 3

….

(4)Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Ca de obicei … ne trebuie norme nu numai pentru aprobare, norme ce se vor aproba prin hotarare de guvern in urmatoarele 15 zile. Pana la urma … tot la mana Creditorului ajungi. Aproba sau … nu.

Art. 6

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;

b)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”

Iata o prima utilitate a Certificatului de situatie de urgenta, necesar in vederea aprobarii de catre institutia creditoare a facilitatii.

In continuare, in mod inexplicabil, se impune analiza afectarii venituror prin incasari mai mici in luna martie fata de media lunilor ianuarie-februarie, omitandu-se luarea in calcul si a diminuarii veniturilor/incasarilor din aprilie sau mai 2020.

Procedura de acordare:

Art. 3

(1)Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate la alin. (1), acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

(3)Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi nouă luni, care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020.

(4)Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5)Prelungirea duratei contractuale menţionate la art. 2 produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.”

In traducere libera, pare ca este foarte important ca afectarea veniturilor de epidemie sa aiba loc in interiorul termenului de 45 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 37/2020, respectiv pana la 14.05.2020. Veniturile afectate dupa aceasta data … nu se pun. Chiar daca clientii tai intre timp au decedat, intrat in faliment, etc. afectand astfel veniturile firmei tale ulterior datei de 14.05.2020.

Ec. Maria Georgescu – Expert Contabil

Av. Mihai Georgescu