Prima reglementare a acestui certificat a fost data prin Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta.

Art. 12

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative.”

Avand in vedere caracterul actual, de urgenta, al societatii romanesti, este evident ca din momentul instituirii starii de urgenta va prima cu prioritate norma speciala emisa in administrarea acestei stari de urgenta, in detrimentul normei generale (Codul civil si alte legi de reglementare ordinara).

Prin urmare, in aceasta perioada a starii de urgenta, Certificatul de situatie de urgenta devine prioritar fata de Certificatul de cauza de forta majora eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

A doua reglementare a venit prin OUG 29/2020 care la art. X introduce o serie de facilitati pentru agentii economici care detin certificatul de situatie de urgenta.

Tot in acest articol se prezuma caracterul de stare de forta majora daca afectarea activitatii agentului economic este atestata prin Certificatul de situatie de urgenta. Ca atare Certificatul de forta majora va deveni necesar doar in masura in care una dintre parti va putea proba contrariul prezumtiei.

A treia reglementare este data de OUG 30/2020 care reglementeaza la art. XI doua ipoteze in care se poate subventiona indemnizatia de somaj tehnic in cazul suspendarii contractelor de munca in cazul in care angajatorii:

“a)întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

b)reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

A devenit astfel extrem de necesara reglementarea procedurii de obtinere a certificatului de situatie de urgenta.

Prin OMEEMA nr. 791/2020 s-a aprobat procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta, fiind reglementata eliberarea a doua tipuri de certificate:

„a)TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

b)TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.”

Vom observa o diferenta evidenta fata de norma data prin art. XI din OUG 30/2020 care face vorbire despre “o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020” si acest ordin care face vorbire despre diminuarea in casarilor din luna martie fata de media incasarilor din ianuarie – februarie.

Asadar, pentru luna aprilie fie vom astepta un nou ordin, fie acest ordin va fi modificat printr-un … nou ordin.

Daca in a doua ipoteza lucrurile par simple, in prima ipoteza apare interesul determinarii agentilor economici care s-ar putea incadra in aceasta categorie, a agentilor cu activitatea oprita total sau partial ca urmare a deciziilor emise de autoritati.

In cele ce urmeaza identificam in mod cronologic activitatile care sunt afectate de deciziile autoritatilor:

Lista categorii de angajatori afectati de deciziile autoritatilor (art. XI al. 2 lit. a – OUG 30/2020) si care pot aplica pentru obtinerea Certificatului de situatie de urgenta de tip Albastru

Decretul 195/2020

„Art. 49

Pe durata stării de urgenţă, cursurile din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ se suspendă.”

Nota AVG:

In mod evident este afectata in mod direct si activitatea de invatamant particulara, precum si activitatea complementara de tip before/after school.

 

Ordonanta Militara 1/2020:

„Art. 1

(1)Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei.

Art. 2

(1)Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.

Art. 4

(1)Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligaţia ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor şi să poarte mijloace individuale de protecţie, precum dezinfectant, mănuşi, mască pentru faţă, precum şi să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinaţie.

(2)Conducătorii de autovehicule prevăzuţi la alin. (1), care sosesc din „zone roşii” sau „zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.

(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.”

Nota AVG:

In aceasta ultima categorie intra nu doar transportatorii in sine ci si agentii economici clienti ai serviciilor de transport in masura in care nu isi pot trnasporta produsele sau materia prima, precum si agentii economici suport ai serviciilor de transport (service, curatenie, etc,).

„Art. 7

(1)Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică începând cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora României.

(2)Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia şi din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020.”

Nota AVG:

In egala masura sunt afectati de aceasta decizie atat transportatorii aerieni cat si agentii suport pentru servicii aeriene (catering, handling, alte servicii la sol, agenti economici din interiorul aeroporturilor, etc.) sau agentii economici pentru care transportul aerian este o necesitate a desfasurarii activitatii.

„Art. 8

(1)Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente.

(2)Măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării prezentei ordonanţe militare.”

Nota AVG:

In cadrul acestei masuri se inscrie orice agent economic ai carui salariati sau administrator este plasat in izolare sa carantina si din acest motiv activitatea este oprita total sau partial.

 

Ordonanta Militara 2/2020

„Art. 1

(1)Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2)Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.

Art. 2

(1)Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.

(2)Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(21)Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:

a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.”

 

Ordonanta Militara 3/2020

„Art. 8.

(1)Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.”

Nota AVG:

In egala masura sunt afectate de aceasta decizie atat transportatorii aerieni cat si agentii suport pentru servicii aeriene (catering, handling, alte servicii la sol, agenti economici din interiorul aeroporturilor, etc.) sau agentii economici pentru care transportul aerian este o necesitate a desfasurarii activitatii.

„Art. 9

(1)Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc roşii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecţie stabilit de Direcţia de sănătate publică Constanţa sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roşie/galbenă.

(2)Se interzice accesul navelor maritime şi fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roşie/galbenă, în următoarele două zone de staţionare în ancoră:

a)rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

b)Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.”

 

Ordonanta Militara 4/2020

Art. 8

(1)În perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă.”

Nota AVG:

Este de remarcat ca aceasta restrictie poate determina un agent sa isi intrerupa activitatea in masura in care prin respectarea acestei restrictii poate intra in incapacitate de plata a salariilor.

Av. Mihai Georgescu