La data de 21.04.2020 s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 325 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Aceasta aduce modificari si completari, printre altele, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

O prima completare este aceea a art. XV. Dupa alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), ce prevede faptul ca beneficiaza de indemnizatia lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 si avocatii a caror activitate este redusa ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada starii de urgenta, daca in luna pentru care se solicita indemnizatia au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar care nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020.

Indemnizatia se plateste in baza declaratiei pe propria raspundere a avocatului privind indeplinirea conditiilor de acordare, pe care o transmite la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal.

Pentru indemnizatiile prevazute la alin. (1), (11), (2) si (4) ale art. XV se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Codul fiscal. Calculul acestor obligatii fiscale, in cazul indemnizatiei lunare prevazuta la alin. (1), (11) si (4), cu exceptia celei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) si respectiv art. 156 din Legea nr. 227/2015, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015. Acestea se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre acestea la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, pentru veniturile realizate in anul 2020.

Nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.

In cazul indemnizatiei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al celei prevazute la alin. (2), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale, respectiv de structura sportiva, in calitate de platitori, din indemnizatia bruta incasata de la agentiile pentru plati si inspectie sociala.

Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplica societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 si nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care beneficiaza de un drept de pensie si persoanele incadrate in grad de handicap pot beneficia de indemnizatie.

Av. Cristina Neagu