Se intampla multe dar, in principal trebuie sa stiti:

 1. Se mentin toate masurile dispuse in aplicarea primului decret de instituire a starii de urgenta (Decretul 195/2020), respectiv toate actele normative emise (ordonante militare, ordonante de urgenta, etc.).

Art. 7 – Pe durata prevazuta la art. 1 (nn. 15.04.2020 – 14.05.2020), se mentin masurile dispuse prin actele emise pentru aplicarea Decretului nr. 195/2020, in masura in care prin prezentul decret nu se dispune altfel.”

 1. Se interzic orice fel de intruniri, mitinguri demonstrati procesiuni in spatii deschise. Riturile religioase publice se pot desfasura in locasurile de cult fara participarea publicului iar ritualurile religioase de natura privata (botezuri, nunti, inmormantari) se vor desfasura cu participarea numarului minim stabilit prin canoanele bisericesti (pe bune ?!?!) si cu respectarea stricta a regulilor de protectie colectiva (distanta intre miri de 1,5 metri cel putin) si individuala (se pune verigheta doar pe manusa iar sarutul miresei este interzis fara masca de protectie). p.s. Ultimele paranteze erau bancuri …
 2. Sustinerea operatorilor economici a caror activitate este afectata de epidemie

Art. 14

Guvernul poate adopta măsuri economice si sociale pentru susţinerea operatorilor economici si a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.”

Asadar, este vorba despre o delegare legislativa generica si facultativa.

 1. Certificarea afectarii activitatii societatii

Art. 16

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative.”

Daca la primul decret procedura de eliberare viza strict luna martie, va trebui sa urmarim o modificare/completare a procedurii existente si pentru lunile aprilie/mai.

 1. Extinderea duratei de valabilitate a oricaror acte ce expira in perioada starii de urgenta

Art. 18

Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.”

Mentinerea valabilitatii pare sa fie limitata la perioada starii de urgenta. Aceasta inseamna ca imediat dupa incetarea starii de urgenta, documentele expira in contextul in care procedura de prelungire a valabilitatii va putea dura mai multe zile.

 1. Se permite acordarea de consultatii medicale primare si de specialitate din ambulatoriu pot fi efectuate si de la distanta uitilizand orice mijloace de comunicare.

Problema cea mai mare generata de aceasta derogare, va afecta sistemul de plata al medicilor de familie si a unitatilor de ambulatoriu in conditiile in care pacientul nu poate prezenta cardul de sanatate si nici nu poate certifica prestarea serviciilor medicale, intrucat actualul sistem de plata gestionat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate permite plata conditionat de prezentarea cardului de sanatate sau de confirmarea serviciului medical prestat.

 1. Pe durata starii de urgenta personalul din unitatile sanitare nu poate demisiona fara preaviz, iar termenele de preaviz se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta.

In traducere libera, cei care si-au dat demisiile pana acum sunt obligati sa se prezinte la serviciu pe intreaga durata a perioadei de preaviz, perioada care … este suspendata pana la incetarea starii de urgenta. Adica demisia nu va avea vreun efect pe durata starii de urgenta.

In cazul in care salariatul unitatii medicale refuza sa se prezinte la serviciu … chestia este mai grava in actualul context si un procuror mai … insistent va putea aprecia acest fapt ca pe o fapta de zadarnicire a raspandirii bolilor …

 1. Se permite administrarea de tratamente „off label” (nu pot sa cred ca nu au stiut sa traduca in „neaprobate oficial”) in cazul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 sub conditia avizarii prealabile a tratamentuluide comisia de politica a medicamentului din unitatea medicala respectiva.

Practic, se permite personalizarea unei scheme de tratament pentru fiecare unitate medicala, personalizarea fiind conditionata de o comisie de politica a medicamentului din acea unitate medicala. Adica, ce crede doctorul curant nu este suficient daca nu crede si o … comisie. Oare comisia asta nu se numeste de catre un comitet, sau consiliu, sau … orice alta forma care la randul ei trebuie si ea numita …?

 1. In materie de justitie, lipsa de judecatori generata de epidemie poate fi suplinita prin relocarea de judecatori de la alte sectii prin tragre la sorti.

Din fericire, spetele care se judeca sunt in continuare cele urgente astfel cum sunt definite de Colegiul ICCJ si al fiecarei Curti de Apel.

 1. Sprijinirea persoanelor aflate in izolare la domiciliu

Art. 45

(1)Prin ordin al ministrului sănătăţii se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

(2)Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autorităţile administraţiei publice locale.

(3)Cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, şi bugetele locale.”

Lipsa unui astfel de ordin (inca nu a fost emis un astfel de ordin) pune autoritatea publica in imposibilitate de acordare a unor masuri de sprijinire.

 1. Sprijinirea angajatorilor si angajatilor

Art. 46 – Pe durata starii de urgenta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin al angajatorilor şi protectie a angajaţilor si familiilor acestora.”

Spre deosebire de textul decretului anterior care oferea guvernului posibilitatea de a adopta astfel de masuri, prin acest decret guvernul este obligat sa adopte astfel de masuri.

 1. Se suspenda orice termen de decadere sau de prescriptie pe durata starii de urgenta

Art. 62

Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel, altele decat cele prevazute de art. 63 alin. 12 (n.n. termenele de efectuare a actelor de procedura care nu se suspenda ci se intrerup) nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.”

Suspendarea termenului semnifica reluarea curgerii acestuia incepand cu prima zi de dupa expirarea starii de urgenta. Practic, toate termenele se prelungesc cu perioada starii de urgenta.

Intreruperea termenului semnifica inceperea unui nou termen de la momentul incetarii starii de urgenta.

 1. In perioada de urgenta se vor judeca doar cauzele cu urgenta deosebita

Art. 63

(1)Pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgenţă deosebită. Lista acestor cauze se stabileşte de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru cauzele de competenţa acesteia şi, respectiv, de colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de competenţa lor şi pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanţelor menţionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă.”

Asadar, CSM este autoritatea de indrumare unitara, iar colegiul ICCJ si al fiecarei Curti de Apel este autoritatea de reglementare locala. Va trebui sa urmariti publicarea pe site-urile acestor institutii a modului in care se va desfasura activitatea de judecata in perioada starii de urgenta.

 1. Judecarea proceselor civile, altele decat cele de urgenta deosebita se supenda de plin drept

Art. 63

(11)În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

(12)Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la alin. (11), aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgenţă, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. În cauzele prevăzute la alin. (11) în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

(13)După încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor prevăzute la alin. (11) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.”

Dupa incetarea starii de urgenta, in maxim 10 zile fiecare instanta va stabili noi termene de judecata si va transmite citatii catre parti.

 1. Activitatea Registrului Comertului se desfasoara doar in regim electronic pe baza de semnatura electronica

“Art. 67

(1)Pe durata stării de urgenţă, activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor privind persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în registrul comerţului şi se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a menţiunilor şi a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

(2)Declaratiile pe proprie raspundere pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate.

(3)Specimentul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat sub forma unui inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate.”

Rezulta ca in perioada starii de urgenta se intrerupe orice fel de activitate cu publicul la ghiseu iar declaratiile care pana acum necesitau o forma autentica pot fi depuse si sub forma unui inscris simplu semnat de declarant.

In acest context si in lipsa oricarei alte prevederi referitoare la declaratia de beneficiar real, rezulta ca aceasta urmeaza a fi depusa in forma unui inscris sub semnatura privata.

De asemenea, specimenul de semnatura care pana acum fie era in forma legalizata de notar fie dat personal in fata functionarului public de la registrul comertului, acum poate fi dat si prin forma unui inscris sub semnatura privata certificat de catre avocat.

 1. Se suspenda activitatea in toate unitatile de invatamant

Art. 77

Pe durata stării de urgenţă, se suspenda toate activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, elevilor si studentilor in unităţile şi instituţiile de învăţământ se suspendă.”

Chestiunea este limpede si nu suporta discutii. Este insa evident ca se refera la activitatile realizate in mod conventional prin interactiune directa intre cadrul didactic si elevi/studenti.

In schimb se impune desfasurarea cursurilor in invatamantul preuniversitar in regim online in masura in care aceasta este posibil. Ministerul Educatiei va urma sa stabileasca programa pentru astfel de cursuri si modalitatea de recuperare in eventualitatea ca unele materii nu pot fi predate sau unii copii nu pot participa.

 1. Se limiteaza activitatea oricarei institutii si profesii liberale la minimul de contact, fiecare institutie sau profesie liberala avand dreptul si obligatia de a decide masurile corespunzatoare

Art. 84

(1)Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire.

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum şi ale celorlalte profesii.

(3)Organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a măsurilor prevăzute la alin. (1).”

Este demn de notificat ca politia, jandarmeria si orice alt agent al fortei publice este obligata sa sprijine indeplinirea masurilor stabilite de autoritati, institutii si profesii liberale.

 1. Se dubleaza termenele legale de solutionare a petitiilor

Art. 93

Pe perioada stării de urgenţă, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează.”

 1. Luarea de masuri graduale, in raport de evolutia epidemiei COVID – 19

ANEXA nr. 2: MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală

1.Izolarea şi carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum şi a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice;

2.Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;

3.Limitarea sau interzicerea circulaţiei vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum şi ieşirea din zonele respective;

4.Interzicerea graduală a circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute şi a metroului;

5.Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;

6.Asigurarea pazei şi protecţiei instituţionale a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care deţin capacităţi de importanţă strategică la nivel naţional;

7.Limitarea activităţii spitalelor publice la internarea şi rezolvarea cazurilor urgente:

(i)urgenţe de ordin I – pacienţi internaţi prin unităţi de primiri urgenţe/compartimente de primiri urgenţe care îşi pot pierde viaţa în 24 de ore;

(ii)urgenţe de ordin II – pacienţi care trebuie trataţi în cadrul aceleiaşi internări (odată diagnosticaţi nu pot fi externaţi);

(iii)pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticaţi cu COVID-19.”

Potrivit art. 3 din Decret,

Art. 3

…….

(3)Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-6 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanţă militară.

(4)Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorul legal al acestuia.

(5)Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) şi (3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

a)intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b)frecvenţa apariţiei unor focare într-o zonă geografică;

c)numărul de pacienţi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d)capacitatea şi continuitatea asigurării serviciilor sociale şi de utilităţi publice pentru populaţie;

e)capacitatea autorităţilor publice de a menţine şi asigura măsuri de ordine şi siguranţă publică;

f)măsurile instituite de alte state cu impact asupra populaţiei sau situaţiei economice a României;

g)capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;

h)apariţia altor situaţii de urgenţă.”

Asadar, aceste ultime masuri se adopta ulterior si numai daca este cazul.

 

Av. Mihai Georgescu