Iata ca au fost publicate si Normele de aplicare ale OUG 37/2020, norme ce reglementeaza in detaliu modalitatea prin care debitorii pot amana la plata ratele de credit/leasing ca urmare a epidemiei actuale.

In principal, se reglementeaza doua mari categorii de debitori:

  • Debitorii persoane fizice ce au contractate DOAR credite ipotecare
  • Debitorii ce au contractate altfel de credite decat cele ipotecare sau debitorii persoane juridice ce au contractate si credite ipotecare

Pe scurt,

Debitorii persoane fizice cu credite ipotecare:

Perioada de acordare a facilitatii va fi cuprinsa intre o luna si 9 luni fara a se depasi data de 31.12.2020.

Perioada de rambursare a ratelor de dobanda este de 60 de luni, perioada ce va curge incepand cu prima zi calendaristica urmatoare perioadei de suspendare a ratelor.

Conditiile de eligibilitate ce privesc creditele ipotecare sunt:

Art. 4

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a)au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b)data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c)nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d)nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.”

 

Conditia de eligibilitate a debitorului persoana fizica este:

Art. 5

(1)Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(3)Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una din căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se afla în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.

 

Debitorii ce au contractate altfel de credite decat cele ipotecare sau debitorii persoane juridice ce au contractate si credite ipotecare

Perioada de acordare a facilitatii va fi cuprinsa intre o luna si 9 luni fara a se depasi data de 31.12.2020.

Perioada maxima de rambursare a obligatiilor de plata poate fi extinsa cu o perioada aferenta suspendarii obligatiilor de plata.

Conditiile cerute creditului:

(3)Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a)au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b)data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

c)nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d)nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.”

Criteriile de eligibilitate ale creditorilor:

Art. 16

(1)Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(2)Debitorul, persoana fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

(3)Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiţii:

a)pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru debitorii care deţin profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori ş.a.;

b)pentru alţi debitori cu excepţia persoanelor fizice şi cei menţionaţi la lit. a) dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”

 

Sublinierile din texte citate ne apartin.

Concluzionand, conditia esentiala pentru obtinerea amanarii la plata a ratelor este aceea de a da o declaratie pe propria raspundere (sub sanctiunea infractiunii prevazute de art. 326 Cod Penal – falsul in declaratii, apoi uzul de fals) prin care afirmi ca ai probleme cu veniturile.

Societatile au nevoie de unul din certificatele de situatie de urgenta in plus fata de declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii.

 

Av. Mihai Georgescu

Ec. Maria Georgescu