Reglementarea este data prin art. XI-XIV din OUG 30/2020 astfel cum a fost modificata de OUG 32/2020 si suna cam asa:

Art. XI

(1)Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2)De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate, conform unei declaratii pe proprie raspundere a angajatorului.

(9)In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada instituirii starii de urgenta, acesta nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1).

(10)In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de urgenta, acesta beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

….

Art. XIII

(1)Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

(2)Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.

(3)Plata indemnizatiei prevazute la art. XI alin. (1) se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primire de catre angajator a sumelor, in conditiile alin. (2).

Art. XIV

(1)Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru şomaj efectuate potrivit art. XI alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.”

 

Asadar, o prima conditie impusa este data de durata pentru care se suporta ajutorul de somaj din bugetul de somaj: Perioada starii de urgenta. In speta, la acest moment, starea de urgenta are o durata de 30 de zile si a inceput de la 16.03.2020.

O a doua conditie impusa este data de existenta masurii de suspendare a contractelor individuale de munca potrivit art. 52 alin. 1 lit. c) din Codul Muncii.

In analizarea acestei conditii este important momentul suspendarii CIM, moment care trebuie declarat in Revisal cu o zi inainte de suspendarea efectiva. Sigur ca pot exista si rectificari ale Revisal … dar, ar fi bine ca angajatorul sa isi fi asumat initial plata indeminzatiilor de 75% pentru ca ulterior sa poata beneficia de acesti bani de la stat.

A treia conditie rezida in cauza pentru care angajatorul isi intrerupe sau reduce activitatea:

  • Reducerea sau intreruperea temporara a activitatii total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2

A patra conditie este o declaratie pe proprie raspundere a angajatorului.

Totusi, avand in vedere ca la acest moment lipseste un element important, respectiv modelul declaratiei ce trebuie completata de angajator, declaratie ce trebuie reglementata prin ordin al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, discutiile sunt pur teoretice si relativ speculative.

Trebuie sa mentionam ca declaratia care se depune pentru Certificatul de situatie de urgenta galben nu este aceeasi cu declaratia care se va depune pentru ajutorul financiar pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic.

La acest moment este interesant de obtinut certificatul de situatie de urgenta albastru si pe baza acestuia sa se solicite ajutorul financiar care nu depinde de volumul incasarilor si lipsa disponibilitatilor.

In ceea ce priveste momentul depunerii cererii de spijin financiar, acesta este dat de art. XIII din OUG 30/2020, respectiv luna curenta pentru plata lunii anterioare.

Av. Mihai Georgescu