La data de 25.03.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 248, Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei cu SARS-CoV-2.

Astfel, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri acorda, la cerere, solicitantilor operatori economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei, certificate de situatie de urgenta (CSU).

Forme:

TIP 1 (albastru) – eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

TIP 2 (galben) – eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Aceste certificate se utilizeaza in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea de facilitati/masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, in conditiile legii.

Cererea

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant (reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia), exclusiv electronic SUB CONDITIA DETINERII UNEI SEMNATURI ELECTRONICE, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

In vederea obtinerii CSU, solicitantul incarca pe platforma urmatoarele informatii si documente:

  • Datele de identificare;
  • Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea CSU sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.

Certificatele sunt valabile fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma amintita, dupa serie si numar.