Asadar, despre chestia asta s-a vorbit mult, foarte mult, in special in perioada de valabilitate a vechiul Cod Fiscal care si-a incetat aplicabilitatea la 31.12.2015. Ce se intampla acum? Se mai poate reconsidera aceasta activitate? Pe ce temei? Care sunt efectele?

Sa ne intoarcem un pic in timp si sa vedem cum era vechea reglementare.

Pana la 10 iulie 2015, Codul Fiscal vorbea expres si clar la art. 7 pct. 2.1. si 2.2. despre posibilitatea reconsiderarii unei activitati independente ca activitate dependenta si reglementa consecintele fiscale ale acestei reconsiderari, respectiv obligarea in solidar atat a platitorului de venit cat si a beneficiarului de a achita impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii ce urmau a fi recalculate similar veniturilor din salarii.

Incepand cu 11 iulie 2015, Legea 187/2015 abroga expres aceste reglementari referitoare la reconsiderare si consecinte, mentinand in schimb unele criterii de delimitare a activitatii independente de cea dependenta.

De la 1 ianuarie 2016 noul Cod Fiscal preia aceste ultime reglementari fara a mai face vorbire despre reconsiderarea activitatii independente in activitate dependenta si fara a mai stabili consecinte speciale.

Din aceste motive, unii specialisti afirma ca reconsiderarea activitatii independente in activitate dependenta nu mai este posibila asa ca avem liber la evaziune legala mascand contractele de munca in contracte de prestari servicii dintre angajatori si PFA-urile salariatilor.

Hmmm.

Si totusi …

Si in vechea reglementare, si in noua reglementare fiscala/procedurala fiscala, exista stabilirea principiului de prevalenta a scopului economic in defavoarea scopului juridic (aberatie legislativa daca ma intrebati pe mine).

Ei bine, acest principiu da dreptul organului fiscal sa “reincadreze” orice tranzactie potrivit scopului economic al acesteia, scop determinat de simpla viziune personala a inspectorului fiscal.

Iata reglementarile in speta:

Codul Fiscal:

Art. 11: Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

(1)La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii.

Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta.”

Codul de procedura fiscala:

Art. 14: Prevalenţa conţinutului economic al situaţiilor relevante din punct de vedere fiscal

(1)Veniturile, alte beneficii şi elemente patrimoniale sunt supuse legislaţiei fiscale indiferent dacă sunt obţinute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerinţele altor dispoziţii legale.

(2)Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanţă cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate în condiţiile prezentului cod. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operaţiuni sau tranzacţii, cu respectarea fondului economic al acestora.

(3)Organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţiuni având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale.”

Asadar, se poate ca organul fiscal sa reincadreze un contract de prestari servicii in categoria contractelor de munca si sa stabileasca ca in fapt, veniturile realizate in baza unui contract de prestari servicii sunt de fapt venituri din salarii dispunand in acelasi timp si restabilirea tratamentului fiscal.

Prin urmare, consecintele unei astfel de reincadrari sunt limpezi, platitorul de venit urmand sa achite toate impozitele si contributiile sociale ca si cum sumele platite ar fi fost venituri nete acordate salariatului.

Observam insa, spre deosebire de vechea reglementare existenta inainte de 10 iulie 2015, ca nu se mai vorbeste de solidaritatea dintre platitorul de venit si beneficiarul de venit in ceea ce priveste obligatia de plata recalculata, astfel ca singurul obligat este platitorul de venit, organul fiscal avand dreptul sa il urmareasca pe acesta intrucat potrivit reglementareilor in materie, platitorul de venit este cel care retine si vireaza impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii.

Sfatul nostru:

Inainte de a accepta sa incheiati un contract de prestari servicii cu un PFA, verificati daca activitatea pe care acel PFA, Iind, Ifam, o va desfasura in viitor pentru firma Dvs. indeplineste cel putin 4 din urmatoarele criterii:

Codul Fiscal:

Art. 7: Definiţii ale termenilor comuni

În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

3.activitate independentă – orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

3.1.persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;

3.2.persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;

3.3.riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;

3.4.activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;

3.5.activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

3.6.persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;

3.7.persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;

…”

Sa aveti o zi buna.

Ec. Maria Georgescu – Expert Contabil