Cincisprezece chestii noi despre fiscalitatatea anului 2017. Stiati ca:

 1. Cota standard  de TVA este 19%, iar utilizatorii de case de marcat fiscale ar fi trebuit deja sa-si actualizeze aceste case?
 2. Valoarea in lei a plafonului de la care o societate trece automat incepand cu 1 ianuarie 2017 de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozitul pe profit este de 454.110 lei (adica 100.000 euro x 4.5411 curs la 31.12.2016)?
 3. Societatile nou infiintate vor putea opta la infiintare pentru impozitul pe profit daca au un capital social mai mare de 45.000 lei iar durata aplicarii impozitului pe profit va fi egala cu durata in care se mentine depasirea acestui plafon minim de capital social?
 4. Beneficiarii de achizitii de bunuri si servicii de la furnizori care au desfasurat activitati in perioada de inactivitate fiscala, pot deduce TVA-ul aferent acestor achizitii dupa inregistrarea respectivitlor furnizori in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. 12 din cod pe baza emiterii de catre furnizori a unor noi facturi, dupa acest moment, pentru livrarile/prestarile efectuate in perioada de inactivitate? Facturile emise in acest regim nu se vor mai declara in decontul de taxa prevazut de art. 323 din cod?
 5. Beneficiarii de achizitii de bunuri si servicii de la furnizori care au desfasurat activitati in perioada anulare a inregistrarii in scopuri de TVA in baza art. 316 alin. 11 lit. c)-e) si h), pot deduce TVA-ul aferent acestor achizitii dupa inregistrarea respectivilor furnizori in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. 12 din cod pe baza emiterii de catre furnizori a unor noi facturi, dupa acest moment, pentru livrarile/prestarile efectuate in perioada de inactivitate? Facturile emise in acest regim se vor declara in decontul de taxa imediat urmator prevazut de art. 323 din cod?
 6. Puteti reinvesti profitul in dreptul de utilizare a programelor informatice, beneficiind de scutirea de impozit aferenta?
 7. Nu vor fi deductibile cheltuielile de conducere si administrare aferente veniturilor neimpozabile, valoarea cheltuielilor urmand a fi determinata proportional cu ponderea veniturilor neimpozabile?
 8. Devin deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic potrivit reglementarilor din domeniul educatiei nationale? In aceeasi masura devin amortizabile mijloacele fixe si investitiile efectuate in aceslasi domeniu?
 9. Sunt venituri neimpozabile bursele, premiile si alte drepturi de cazare, masa si transport, echipamente de lucru/protectie primite de elevi pe durata desfasurarea invatamantului profesional si tehnic potrivit reglementarilor din domeniul educatiei nationale?
 10. Platitorii de venituri care depun Declaratia 112 nu mai au obligatia depunerii Declaratiei 205, respectiv platitorii de venituri din salarii si asimilate, drepturi de proprietate intelectuala, pensii, arendare, si asocieri fara personalitate juridica?
 11. Nu se mai platesc contributii de asugurari sociale (pensie) pentru venitul brut al zilierilor?
 12. Agricultorii (Pf, Pfi, Ind, Ifam) beneficiaza de un regim special al TVA care le permite adaugarea unui procent de compensatie forfetara la valoarea produselor livrate astfel 1% in 2017, 4% in 2018 sin 8% inceapand cu 2019, in vederea acoperirii unei parti din TVA-ul achitat la achizitia de bunuri si servicii, fara a fi obligati la tinerea unei evidente a TVA?
 1. Nu se mai anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA persoanelor care isi declara inactiviatea temporara in Registrul Comertului?
 2. S-a amanat pana la 31.12.2019 obligatia notificarii organelor fiscale prevazute de art. 324 alin. 4, 5 si 6 din cod?
 3. Incepand cu 1 ianuarie 2017 nu se mai aplica impozitul pe constructii (taxa pe stalp)?

 

Ec. Maria Georgescu – Expert Contabil