Anul 2017 incepe in forta cu reglementari legale generate de promisiuni electorale.

Sa vedem despre ce este vorba:

OUG 3/2017 – modificari aduse Codului Fiscal:

a)        Impozitul pe profit
La reglementarile existente in materia scutirilor la plata impozitului profit se adauga o noua reglementare ce priveste contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. De rearcat ca aceasta noua facilitate se va aplica conditionat de respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat. (art. 22^1 Cod fiscal)
b)        Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
A fost crescut plafonul de venituri sub care o persoană juridică este plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor la 500.000 euro (anterior, plafonul era de 100.000 euro). (art. 47 lit. c) si art. 52 alin. 1 Cod fiscal)
Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 (venituri sub 500.000 euro) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017 (art. 48 alin. 7 Cod fiscal).
Cotele de impozitare vor fi de: 1% pentru microîntrerpinderile cu unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi (se elimin astfel cota de 2%) (art. 51 alin. 1 lit. b).
c)        Impozitul pe venit
Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit şi persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an. (art. 60 pct. 4 Cod fiscal)
In cadrul limitei deductibile de 400 euro/an ce se scade din baza de impunere in cazul impozitului pe venitul din salarii, pe langa asigurarile voluntare de sanatate se includ si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de salariaţi. (art. 78 alin. 2 lit. a pct. iv Cod fiscal)
A fost stabilită o cotă unică de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor din patrimoniul personal, dar şi o valoare neimpozabilă de 450.000 lei. (art. 111 alin. 1 Cod fiscal)
d)        CAS
A fost eliminat plafonul maximal al bazei de impozitare pentru veniturile din salarii (de 5 ori câştigul salarial mediu brut). (art. 139 alin. 2 si 3 si art. 140)

Se mentine totusi acest plafon in cazul contributiilor de CAS datorate de someri (art. 143 alin. 2 Cod fiscal) si de persoanele care obtin venituri din proprietate intelectuala cu retinere la sursa (art. 149 Cod fiscal).

In cazul in care somerul se afla in concediul medical sau incapacitate temporara de munca, plafonul bazei este de 35% din valoarea castigului salarial mediu corespunzator perioadei aferente concediului medical/incapacitatii de munca. (art. 143 alin. 4 Cod  fiscal).

Se stabileste un plafon de 35% din castigul salarial mediu mediu brut sub care nu poate scade baza de calcul pentru persoanele ce obtin venituri din activitati independente. (art. 148 alin. 1-3 Cod fiscal)
e)        CASS
A fost eliminat plafonul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori câştigul salarial mediu brut) (art. 157 alin. 3 Cod fiscal).

Ramane acest plafon pentru pensionari si someri (art. 160 si art. 161 Cod fiscal) sau pentru cei aflati in perioada de ingrijire a copilului (art. 162 Cod fiscal).
A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiţii şi din alte surse, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l). (art. 176 alin. 7 Cod fiscal).

Nota:

Intrarea in vigoare a reglementarilor mentionate are loc (ca regula) odata cu publicarea acestei OUG nr.3/2017 in Monitorul Oficial al Romaniei (06.01.2017) cu exceptia aplicarii prevederilor privind scutirile si deducerile la impozitul veniturile din salarii (1 februarie 2017) si cele referitoare la contributiile de asigurari sociale si de sanatate (aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017).

De asemenea, se instituie o perioada tranzitorie (ianuarie 2017) pentru persoanele juridice romane platitioare de impozit pe profit care indeplinesc conditiile de plata a impozitului pe venitul microintreprinderilor asa cum sunt ele reglementate in urma acestei ordonante de urgenta.

 

Ec. Maria Georgescu – Expert contabil