Asigurarea serviciilor de contabilitate primara si financiara este recomandata firmelor mici care nu au personal de specialitate angajat.

HUGE ContExpert ca asigura prelucrarea tuturor datelor financiar – contabile pe computerele sale prin soft-uri autorizate.
HUGE ContExpert va asigura depunerea tuturor declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare prevazute de lege.
HUGE ContExpert va va asista in timpul controalelor autoritatilor fiscale.