HugeCollector este un serviciu asigurat de Huge Group SRL, societate specializata in recuperari creante.

HugeCollector este un serviciu de colectare de creante care nu se inscriu in mod obisnuit in categoria de creante ce trebuiesc recuperate.

De regula aceste creante sunt creante temporare, care nu au o vechime mai mare de 30 de zile si pentru care Beneficiarii intreprind eforturi mici dar foarte costisitoare din punct de vedere al timpului pierdut de agentii de vanzari si contabili pentru incasarea acestor creante.

HugeCollector se adreseaza in special furnizorilor si distribuitorilor, care emit un numar mare de facturi lunare si care inregistreaza curent un numar relativ important de debitori intarziati.

HugeCollector consta in:

 • Ziua 1: Beneficiarul transmite catre HugeCollector o baza de date care va contine urmatoarele date despre debitor:
 • Denumirea/Numele si prenumele;
 • Adresa exacta;
 • Numar de fax / telefon / mobil;
 • Adresa de e-mail;
 • Reprezentant Legal;
 • Numarul / data / valoarea fiecarei facturi emise / valoarea restanta;

Structura bazei de date este furnizata de HugeCollector sub forma unui fisier Excel.

 • Ziua 5: Se transmite catre debitor prima notificare de plata prin care Debitorul este rugat politicos sa efectueze plata intr-un termen de 5 zile si rugat sa confirme efectuarea platii prin fax, cu atentionarea expresa a Debitorului ca neplata debitului in aceste 5 zile il poate costa inscrierea in Lista Neagra a Debitorilor;
 • in ziua 15, Beneficiarul trimite feed-backul incasarilor;
 • pana in ziua 18, daca plata tot nu este efectuata, se va proceda la inscrierea Debitorului in Lista Neagra a Debitorilor cu instiintarea acestuia si prezentarea posibilitatii de radiere din Lista Neagra sub conditia achitarii debitului in 48 de ore si transmiterea dovezii prin fax.

Daca debitorul achita suma datorata in urma uneia din aceste notificari, Beneficiarul nu mai datoreaza catre Huge Group comisionul de succes.

Daca debitorul tot nu achita debitul datorat, Beneficiarul are posibilitatea de a trimite debitorul in cadrul procedurii standard de recuperari creante.

Nota: Toate notificarile de plata vor indica contul si banca Beneficiarului in vederea efectuarii platilor de catre debitor.

Tehnic,

Datorita duratei, procedura completa poate fi repetata o data pe luna.

In acest context, urmeaza ca baza de date sa fie trimisa in prima zi a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Este extrem de important ca adresa debitorului sa fie completa si corecta pentru ca notificarile sa aiba eficienta scontata. In cazul in care exista dubii cu privire la adresa de corespondenta devine utila o verificare de sediu social/secundar, verificare care costa 8RON/debitor, verificare ce se va face doar la comanda Beneficiarului.

Financiar, Beneficiarul va achita urmatoarele sume pentru fiecare serie de HugeCollector data in lucru:

 • pana la 25 facturi restante/luna: 350 RON/luna;
 • intre 26 – 100 facturi restante/luna: 700 RON/luna;
 • intre 101 – 250 facturi restante/luna: 1.250 RON/luna;

pentru fiecare fractie suplimentara inceputa de 100 facturi: 450 RON/luna.