Pai, pana deunazi, tot romanul stia ca poate sponsoriza asa … simplu …. De la 1 aprilie, fara pacaleala, devine totul foarte complicat.

Legea 30/2019 publicata in Monitorul oficial nr. 44/17 ianuarie 2019 modifica de la 1 aprilie 2019 sistemul in mod … revolutionar de complicat.

Pe de o parte,

Toate entitatile non-profit, inclusiv unitatile de cult (aici m-a uns la suflet), trebuie sa se inscrie in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, daca vor sa beneficieze de sponzorizarile pentru care platitorii (persoane juridice sau fizice) capata deduceri fiscale (adica reduceri de impozite).

Extras lege:

“Codul Fiscal …

Art. 1231: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul devenit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41).”

Pe de alta parte,

Platitorul sumei respective, inainte de a plati, este obligat sa verifice daca destinatarul sumei este inscris in Registrul entitatilor/unitatilor de cult si sa refuze plata sumei daca destinatarul sumei nu este inscris in acest registru. Verificarea se face la aceasat adresa: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.

Extras lege:

Codul Fiscal …

Art. 1231: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

(9) Angajatorul/Plătitorul de venit are obligaţia ca la momentul plăţii sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41).

(10) În situaţia în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41), angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor către aceasta.”

Daca aceste reguli nu sunt respectate, atunci platitorul de venit nu beneficiaza de deducerea fiscala.

Extras lege:

“Codul Fiscal …

Art. 25, alin. 4 lit. i …

În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).”

In ceea ce priveste beneficiarul sumei, nemaiavand dreptul sa beneficieze de aceasta suma (vezi supra la art. 123^1 alin. 2) in mod evident se afla in fata unei sume necuvenite, pe care trebuie sa o restituie. In caz contrar, de la caz la caz, devin incidente prevederile privind:

  • Art. 238 Cod Penal – Abuzul de incredere;
  • Art. 297 Cod Penal – Abuzul in serviciu;
  • Art. 307 Cod penal – Deturnarea de fonduri.

Una peste alta … chestiile se … simplifica destul de … complicat, in special chestiunea numita CUTIA MILEI …

Cu aia cum se face?

Ec. Maria Georgescu – Expert Contabil