Asadar, iar mai inregistram o reducere de TVA in anumite cazuri. OUG 89/2018 a avut in vedere mai multe aspecte de natura fiscala si bugetara dar ne vom limita doar la extinderea cotei de TVA de 5%.

In principal, se extinde sfera aplicarii cotei de TVA de 5% la:

“bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m)”

precum si la:

“d)cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

e)serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

f)dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).”

 

Iata mai jos descrierile activitatilor aferente codurilor CAEN de mai sus:

9321            Bâlciuri şi parcuri de distracţii

Această clasă include activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziţii, expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic

9329              Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

              Această clasă include activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de distracţii)

              neclasificate în altă parte:

              -activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare)

              -exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de  exemplu porturi turistice

              -exploatarea pârtiilor de schi

              -închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor recreative

              -târguri şi expoziţii de natură recreativă

              -activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.

              -funcţionarea  ringurilor de dans

Această clasă include de asemenea activităţile  producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.

 

              Această clasă exclude:

              – funcţionarea telefericelor, funicularelor,  schi-lifturilor, vezi 4939

              -croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030

              -asigurarea spaţiului şi a facilităţilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, păduri recreative şi pe

              terenuri de camping, vezi 5530

              -parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare şi pescuit, campinguri, vezi 5530

              -activităţi de servire a băuturilor în discoteci, vezi 5630

            -activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, vezi 9001

9311              Activităţi ale bazelor sportive

              Această clasă include:

              – exploatarea instalaţiilor destinate evenimentelor sportive desfăşurate în  sală sau în aer liber:

                        -stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby

                        -piste pentru cursele de automobile, câini, cai

                        -bazine de înot şi stadioane

                        -stadioane de atletism

                        -arene şi stadioane pentru sporturi de iarnă

                        -arene de hochei pe gheaţă

                        -arene de box

                        -terenuri de golf

                        -piste de popice

-organizarea activităţilor sportive în săli sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către întreprinzători care dispun de  instalaţii proprii

              Această clasă include administrarea şi asigurarea personalului pentru a pune în funcţiune aceste facilităţi.

 

              Această clasă exclude:

              -funcţionarea de schi-lifturi pentru schiuri, vezi 4939

              -activităţi de închiriere de echipament recreativ şi  sportiv, vezi 7721

              -activităţi ale centrelor de fitness, vezi 9313

            -activităţi ale parcurilor şi plajelor, vezi 9329

9313              Activităţi ale centrelor de fitness

 

              Această clasă include:

              -cluburi şi centre de fitness şi culturism

 

              Această clasă exclude:

            -pregătirea sportivă efectuată de către profesori, antrenori, vezi 8551

 

Prin urmare, in considerarea prevederilor art. 291 alin. 3 partea introductiva: (3)Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:va trebui sa avem in vedere facturarea cu TVA 5% DOAR pentru aceste livrari de bunuri si prestari de servicii care sunt enumerate expres in cadrul alin. 3 al art. 291 din Codul Fiscal.

Pentru ALTE livrari de bunuri si prestari de servicii, societatea care le livreaza/presteaza urmeaza sa aplice cota de TVA aferenta acestora din urma (9% sau 19%).

 

Av. Mihai Georgescu