Se vehiculeaza in mediul on-line prelungirea termenelor pana la care agentii economici au obligatia de a-si inlocui vechile case de marcat fiscale cu cele noi care permit existenta unui jurnal electronic si interconectarea cu baza de date a Fiscului.

In realitate, insa, termenele nu s-au prelungit, ele au ramas cele prevazute de OUG 91/2014 modificata de OG 20/2017:

„(2)Începând cu data de 1 august 2018 se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Asadar, niciun termen modificat.

Insa, prin OUG 44/2018 s-a dispus amanarea datei de la care se aplica sanctiunile pentru nerespectarea acestor termene, respectiv 1 septembrie pentru nerespectarea termenelor privind inlocuirea casei de marcat fiscale si 1 noiembrie pentru nerespectarea termenului privind comercializarea dupa data de 1 august a caselor de marcat fiscale vechi.

Art. I

Sancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârşirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. II
Sancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru săvârşirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. III
Termenul prevăzut la art. 5 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 octombrie 2018.”

Asadar, cumparati-va case de marcat fiscale!

Av. Mihai Georgescu