Sa continuam epopeea revolutiei fiscale.

 1. Declaratia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate va trebui depusa pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile de catre: angajatori si asimilatii acestora, angajatii ce realizeaza venituri di salarii sau assimilate salariilor in Romania de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene sau a acordurilor privind sistemele de securitate sociala in care Romania este parte, institutiile publice si alte entitati care platesc drepturi de natura salariilor/soldelor/ajutoarelor pentru perioadele in care CASS era suportata de aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit (art. 169).
 2. Baza de calcul a contributiei de asigurari de sanatate pentru persoanele ce nu sunt exceptate de la plata acesteia si care realizeaza venituri din activitati independente, asocieri cu persoane juridice, venit net sau norma de venit pentru venituri din chirii, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, venit din investitii, venit din alte surse, este salariul minim brut pe tara. Exista o serie de discutii despre plata acestei  contributii la acest nivel chiar daca realizezi venituri mai mici decat salariul minim brut pe tara. Ei bine, referirile din art. 170 fac trimitere la persoanele prevazute de art. 155 alin. 2 care arata ca aceste personae “datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara …” (art. 155 alin. 2 si art. 170).
 3. Stabilirea si plata contributiei de asigurari de sanatate pentru persoanele aratate mai sus (art. 155 alin. 2) se face pe baza declaratiei anuale (pe care acestea trebuie sa o depuna pana la 31 ianuarie a fiecarui an) de catre organul fiscal competent si se achita in 4 transe pana la 25 a ultimei luni din fiecare trimestru (art. 170 alin. 4 si art. 174).
 4. Persoanele care nu realizeaza venituri si nu sunt nici exceptate de la plata contributiei de asigurari de sanatate vor plati contributia de asigurari de sanatate calculate la valoarea salariului de baza minim brut pe tar ape o durata de cel putin 12 luni de la data la care depun declaratia ce se reglementeaza prin ordin al presedintelui ANAF (art. 180 si 181).
 5. Capitolul IX, art. 220^1 – 220^7 reglementeaza contributia asiguratoriue pentru munca, contributie ce este in sarcina angajatorilor in cota de 2,25% din suma salariilor/asimilatelor din salarii brute castigate in Romania si in strainatate.
 6. In material TVA, apare ca necesar demersul prealabil al oricarui solicitant de rambursare de TVA sa verifice daca operatiunile ce stau la baza cererii de rambursare au fost sau sunt implicate intr-o frauda situate in amonte sau aval in lantul de prestari (art. 297 alin. 8).
 7. Amenzile in regimul impozitelor si taxelor locale pot fi achitate pe loc sau in maxim 48 de ore in cuantumul a jumatate din minimul amenzii (art. 493 alin. 8).

Pai … cam astea ar fi principalele chestii modificate in Codul Fiscal. Trebuie sa retineti ca sunt si foarte multe abrogari care vizeaza in principal vechiul sistem de reglementare, abrogari pe care nu le-am mai mentionat astfel ca va recomand sa luati la puricat Codul Fiscal tinand cont de trimiterile pe care deja le-am facut in finalul fiecarui punct detaliat.

Sa finalizam si ultima parte a revolutie fiscale observand si modificarile aduse legislatiei in genere prin OUG 82/2017:

 1. De la 1 iulie 2018 punctul de pensie creste la 1.100 lei (art. I).
 2. Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat este de 3,75% (art. II).
 3. Incepand cu drepturile lunii ianuarie 2018, cuantumul indemnizatiei lunare de crestere a copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului si nu poate depasi valoarea de 8.500 lei (art. IV).
 4. Legea 195/2016 va intra in vigoare la 1 aprilie 2019 cu exceptia art. 95 din aceasta lege care va intra in vigoare la 1 februarie 2019 (art. V).
 5. Se insereaza o noua derogare de la dreptul muncii, derogare ce vizeaza modificarile aduse codului fiscal prin transferul sarcinii contributiilor sociale. Nu vom reda integral acest text dar va spunem urmatoarele:
  • In perioada 20.11 – 20.12.2017, este obligatorie initierea de negocieri colective in vederea “punerii in aplicare a OUG 79/2017” acolo unde nu exista acorduri/contracte colective de munca. Legea nu arata ce inseamna sintagma punerea in aplicare, lasand la latitudinea partilor sa defineasca ele ce vor sa hotarasca. Dar … initierea negocierii este obligatorie …. Nu si finalizarea ….! (art. VII alin. 1)
  • Este demn de mentionat ca sunt vizate incheierea de acte aditionale la acordurile si contractele colective de munca acolo unde acestea exista (art. VII alin. 2).
  • Negocierea este obligatorie si acolo unde nu exista sindicate, in speta urmand a participa reprezentantii salariatilor care pot solicita si participarea unui reprezentant al unei federatii sindicale de ramura (art. VII alin. 3 si 4).

In final, va readuc aminte ca este foarte posibil ca legislativul, in procedura de aprobare a acestor doua ordonante de urgent, sa modifice continul acestora.

De asemenea, va atentionez ca pana la aprobarea acestor ordonante de catre legislative (cu sau fara modificari) aceste ordonante produc efecte juridice in forma in care ele exista la acest moment.

Av. Mihai Georgescu