Sa vedem ce mai urmeaza in revolutia asta fiscala inceputa prin OUG 79/2017:

 1. Se include in definirea veniturilor din pensii si veniturile obtinute in baza Legii 411/2004 si a Legii 204/2006, respectiv veniturile din pensiile facultative si cele din fondurile de pensii administrate privat (art. 99).
 2. Fiecare fond de pensii trebuie sa stabileasca un singur plafon minim neimpozabil pentru sumele acordate ca plata unica (art. 100 alin. 2).
 3. In cazul retinerii impozitului la sursa pentru veniturile din alte surse, nu este obligatorie retinerea la sursa a veniturilor din cesiunile de creanta sau cele din alte activitati daca prestatorul depune la platitor o declaratie din care rezulta ca este inregistrat fiscal pentru activitatea respectiva (art. 115);
 4. Declaratia anuala ce trebuie depusa de platitorii de venituri cu retinere la sursa va include si veniturile din proprietate intelectuala, din arendare si a veniturilor din asocierile fara personalitate juridica (art. 132 alin. 2).
 5. Avem o prima definire fiscala a salariului de baza minim brut pe tara, acesta fiind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a guvernului (art. 135^1).
 6. Contributia de asigurari sociale se plateste si pentru veniturile realizate in afara Romaniei cu respectarea legislatiei europene in materia securitatii sociale, daca pentru aceste venituri exista obligatia declararii lor in Romania (art. 137 alin. 1).
 7. Cotele de contributii de asigurari sociale sunt: 25% datorate de salariat; 4% datorate de angajatori pentru conditii deosebite de munca si 8% datorate de angajatori pentru conditii speciale de munca (art. 138).
 8. Se extinde sfera veniturilor ce intra in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale in sensul ca se iau in calcul si indemnizatiile primite de la orice alte entitati angajatoare, altele decat societatile comerciale (adica inclusiv asociatiile de proprietari, asociatiile non-profit, etc.) (art. 139 alin. 4).
 9. Se redefineste baza de calcul pentru contributiile datorate de angajatori (art. 140).
 10. Se instituie o limita minima a cotei de contributii asigurari sociale datorate de persoanele fizice, respectiv cota calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara (art. 146 alin. 5^1).
 11. Sunt exceptati de la plata cotei minime: elevii sau studentii de pana la 26 de ani aflati intr-o forma de scolarizare, ucenicii de pana la 18 ani, persoane carora li se recunoaste dreptul de a lucra mai putin de 8 ore/zi, pensionarii pentru limita de varsta, persoanele care realizeaza in aceeasi luna venituri din mai multe contracte a caror suma depaseste salariul de baza minim brut pe tara. Angajatorul este obligat sa solicite salariatilor documente justificative. In lipsa oricarei sanctiuni pentru nefurnizarea acestor documente, rezulta ca in lipsa lor angajatorul nu face aplicarea exceptiei de la cota minima (art. 146 alin. 5^2 si 5^3).
 12. Platitorii de venituri ce aplica regimul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe veniturile din salarii (venituri estimate de pana la 100.000 eur si pana la 3 salariati), aplica acelasi regim si in cazul contributiilor de asigurari sociale (art. 147 alin. 10).
 13. Se redefineste baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele ce obtin venituri din activitati independente precum si conditiile in care aceasta este obligatorie (art. 148).
 14. Stabilirea cotei de contributii sociale pentru veniturile din activitati independente se face de catre organul fiscal prin decizie de impunere si se plateste in 4 transe pana in a 25-a zi a ultimei luni din trimestru (art. 151).
 15. Se extinde sfera contribuabililor la sistemul de asigurari de sanatate si la cetatenii romani care desi nu au domiciliul in Romania, au resedinta in Romania (art. 153 alin 1 lit. a).
 16. Plata contributiei de asigurari de sanatate stabilita in sarcina persoanelor exceptate de la plata acesteia, doar in cazul in care realizeaza venituri din salarii, activitati independente, etc., este obligatorie doar daca aceste venituri depasesc valoarea salariului de baza minim brut pe tara (art. 154).
 17. Se extinde sfera persoanelor scutite de plata contributiei de asigurari de sanatate (art. 154 alin. 1 lit. h-p).
 18. Se exclud din categoria de venituri pentru care se datoreaza contributie de asigurari de sanatate indemnizatiile de somaj, indemnizatiile pentru cresterea copilului, ajutorul social si indemnizatiile pentru incapacitate temporara ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale (art. 155).
 19. Cota de contributii de asigurari de sanatate se stabileste la 10% si este in sarcina beneficiarului de venit. Cota se calculeaza si se retine de catre angajator urmand a fi achitata in acelasi mod cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate (art. 156 si 168)

Maine va veni si partea a treia …

 

Av. Mihai Georgescu