Asadar suntem in plina campanie de intocmire si depunere de situatii financiare semestriale. Pentru asta inca din iunie 2017 avem reglementari aprobate prin OMFP 895/2017. Reglementari care stabilesc atat ce informatii de inscriu in situatiile financire cat si formatul acestora.

Ei, cand sa te apuci contabil sa completezi bilantul, surprize, surprize de la zana … aia fiscala.

Pe prima pagina a formularului de bilant apar in stanga sus o gramada de casute ce trebuie bifate.

Casute ce nu sunt cuprinse in reglementarile OMFP 895/2017 dar ce conteaza…

Printre aceste casute este si una care indica ca activul net este mai mic de 1/2 din capitalul social sau nu.

Eheheeee.

Cine mai stie de chestia asta?

Activul net este reglementat de Art. 153^24 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si acesta consacra principiul stabilitatii economice a societatii prin instituirea unui prag minim al activelor nete, prag minim care sa asigure functionarea normala a societatii.

Diminuarea acestui prag sub nivelul a 50% din capitalul social este impediment de continuare a activitatii societatii daca nu se reface nivelul activelor nete peste acest prag.

ln acest sens, textul de lege stabileste in sarcina administratorilor societatii anumite obligatii specifice:

– Convocarea de indata a adunariigenerale extraordinare a asociatilor;

– Prezentarea AGA a unui Raport privind situatia patrimoniala. Raportul trebuie sa fie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inaintea sedintei AGA sau sa fie comunicat tuturor asociatilor;

– Dupa caz, Raportul trebuie sa fie insotit de observatiile cenzorilor sau ale auditorilor interni.

Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor are la dispozitie cateva optiuni limitate:

– Sa dispuna dizolvarea societatii;

– Sa hotarasca asupra acoperirii pierderilor din doua cai principale:

o Acoperirea pierderilor din rezerve, sau in lipsa acestora

o Diminuarea capitaluluisocialcu un cuantum cel putin egal cu al pierderilor

Partea interesanta este ca daca Adunarea generala nu se intruneste sau ia masuri de redresare a activului net, orice persoana interesata poate cere dizolvarea societatii.

Aceeasi persoana interesata poate cere dizolvarea societatii si daca nu se aplica masurile de redresare a activului net pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care a fost constatata pierderea de activ net.

Persoana interesata …

De ce vrea fiscul acea informatie in bilant?

Pai odata asumata acea informatie incepe sa curga termenul in care chiar Fiscul, daca dovedeste interes, poate cere dizolvarea societatii, instanta avand posibilitatea de a mai acorda un termen de 6 luni pentru refacerea activului net.

Interesul Fiscului poate fi probat prin neplata la timp a obligatiilor fiscale.

De asemenea, Fiscul poate cere informatii societatii despre hotararile luate de Adunarea Generala cu privire la refacerea activului net.

Acesta ar fi un aspect.

Si ce se intampla daca nu bifez acea casuta?

Hmm. unii ar spune ca nu este luat in considerare bilantul daca nebifarea nu corespunde realitatii.

OMFP 859/2017 arata insa:

6.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2017 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

iar pct. 5 alin. 1 se refera la „datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale.

Asadar, bifarea sau nebifarea corespunzatoare a casutei cu activul net nu se sanctioneaza cu neluarea in seama a bilantului depus.

Prin urmare, necompletarea casutei poate fi o solutie … sau nu.

Daca mergeti mai jos in bilant veti observa rubrici care iti calculeaza singure activul net …

Asadar, undeva, candva, Fiscul tot se va prinde si va putea opta pentru initierea unei actiuni de dizolvare a societatii.

Solutia optima si eficienta … pastrati-va firmele profitabile … sic!

Ec. Maria Georgescu – Expert Contabil

Av. Mihai Georgescu