EUID este un identificator unic la nivel european ce se acorda comerciantilor (pardon, profesionistilor) la infiintare de catre Registrul Comertului si are rolul de a asigura interoperabilitatea registrelor comertului din cadrul UE.

Implementarea acestui nou cod s-a realizat prin Legea 152/2015:

“Art. I

6.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121

Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

Art. III

2.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1) La înmatriculare/înregistrare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Certificatul de înregistrare este însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Atât la înmatriculare, cât şi la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanţilor, odată cu eliberarea documentelor menţionate la alin. (1) şi (2), li se pot furniza informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, cu achitarea tarifelor aferente.

(4) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.”

Art. VI

(1)Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 7, care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Prevederile art. I pct. 1, 2, 3, 6 şi 8 şi ale art. II pct. 6 se aplică de la data de 7 iulie 2017.

(3)Dispoziţiile prezentei legi ce prevăd includerea în certificatul de înmatriculare/înregistrare a identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt aplicabile de la data de 7 iulie 2017.

(4)Prevederile art. II pct. 2 nu sunt aplicabile ipotecilor asupra părţilor sociale legal constituite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. VII

În cuprinsul actelor normative în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la numărul de ordine din registrul comerţului se consideră a include şi identificatorul unic la nivel european (EUID).”

Ce nu a reglementat aceasta lege este modul in care vehilor societati li se va acorda EUID, ce trebuie sa faca acestea incepand cu 7 iulie pentru obtinerea EUID si daca exista vreun termen limita pana la care trebuie sa obtina EUID.

Pana atunci nu putem decat sa presupunem ca incepand cu 7 iulie 2017, societatile vechi trebuie sa prezinte la prima operatiune de inregistrare de mentiuni si originalul Certificatului de inmatriculare in vederea preschimbarii acestuia cu altul in care sa fie mentionat si EUID.

Dar, repetam, in lipsa oricarei reglementari este vorba doar despre o presupunere.

Av. Mihai Georgescu