Expertiza contabila reprezinta acel serviciu efectuat doar de catre un expert contabil autorizat, serviciu care iti analizeaza obiectivele propuse si le apreciaza sub aspectul legalitatii si corectitudinii oderind si solutii alternative.

Expertiza judiciara in domeniul contabilitatii este documentul forte pe baza caruia un judecator hotaraste intr-o anumita cauza dand castig de cauza uneia dintre parti in functie de rezultatul expertizei.

Intr-o expertiza judiciara conteaza nu doar expertul judiciar desemnat de catre instanta ci si expertul consilier al partii, expert ce trebuie sa fie neaparat expert judiciar.

Nu orice expert contabil este si expert judiciar.

Rolul expertului tehnic judiciar este dat de Codul de procedura civila – Extras:

Art. 330: Încuviinţarea expertizei

(1)Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau 3 experţi. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiză la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. 336.

(2)Când este necesar, instanţa va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.

(3)În domeniile strict specializate, în care nu există experţi autorizaţi, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv.

(4)Dispoziţiile referitoare la expertiză, cu excepţia celor privind aducerea cu mandat, sancţionarea cu amendă judiciară şi obligarea la plata de despăgubiri, sunt aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3).

(5)La efectuarea expertizei în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot participa experţi aleşi de părţi şi încuviinţaţi de instanţă, având calitatea de consilieri ai părţilor, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relaţii, să formuleze întrebări şi observaţii şi, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.

Art. 336: Raportul de expertiză

(1)Constatările şi concluziile motivate ale expertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat căruia i s-a cerut efectuarea expertizei vor fi consemnate într-un raport scris, care va fi depus cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. În cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de expertiză poate fi micşorat.

(2)Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

(3)În cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai după obţinerea avizelor tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele de specialitate competente.”

Servicii conexe

  • Studii de fezabilitate
  • Planuri de afaceri
  • Analize economice
  • Diverse evaluari economico-financiare